Opieka dlugoterminowa Pszczyna

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA NFZ

  • Opieka długoterminowa prowadzona jest przez wykwalifikowane pielęgniarki Ośrodka Symetria.

    To opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ. Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt. Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce. Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta.

“Profesjonalna opieka medyczna dla Ciebie i Twoich bliskich.”