Poradnia rehabilitacyjna Pszczyna

PORADNIA REHABILITACYJNA

  • PORADNIA REHABILITACYJNA

    Specjalizuje się w opiece nad pacjentami po: urazach, w tym po urazach komunikacyjnych wielonarządowych, zabiegach operacyjnych, w tym przy chorobach ortopedycznych (po amputacjach, endoprotezoplastykach, skomplikowanych złamaniach leczonych operacyjnie),zaostrzeniach chorób przewlekłych (które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjno- profilaktycznych i diagnostycznych). Lekarz kwalifikuje chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów. Pacjenci kierowani są do Poradni przez lekarza rodzinnego lub lekarzy specjalistów. Poradnia Rehabilitacyjna działa w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

“Profesjonalna opieka medyczna dla Ciebie i Twoich bliskich.”