Poradnia chirurgiczna Pszczyna

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - Poradnia chirurgiczna

 • Poradnia chirurgiczna zajmuje się podstawową diagnostyką i leczeniem w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym:

  nowotwory (w zakresie i możliwościach działania poradni) głównie kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej,
  choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,
  choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych,
  niesklasyfikowane gdzie indziej, choroby układu trawiennego,
  zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby przydatków skórnych, inne choroby skóry i tkanki podskórnej,
  choroby układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w zakresie i możliwościach działania poradni,
  choroby układu moczowo - płciowego, w zakresie i możliwościach działania poradni a nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych,
  urazy oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni,
  odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni,
  zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni,
  powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją oraz inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej.

“Profesjonalna opieka medyczna dla Ciebie i Twoich bliskich.”