Lekarz rodzinny

LEKARZ RODZINNY NFZ

 • Lekarz rodzinny czyli tzw. podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej,

  zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

 • Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych,

  a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

 • Podstawowa opieka obejmuje również świadczenia pielęgniarki POZ,

  które obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń.

 • Świadczenia położnej POZ

  obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką.

 • W POZ wykonujemy również badania zgodnie z wymogami NFZ.
“Profesjonalna opieka medyczna dla Ciebie i Twoich bliskich.”